بخش ها

  عملیات

هاست اشتراکی 2.5 گیگ
4,000,000ریال سالانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
بیش از 15000
تعداد وبسایت ها
1
نوع هاست
اشتراکی
فضای هاست
2.5 GB
پهنای باند
نامحدود
هاست اشتراکی 5 گیگ
9,000,000ریال سالانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
بیش از ۲۵۰۰۰
تعداد وبسایت ها
5
نوع هاست
اشتراکی
فضای هاست
۵ GB
پهنای باند
نامحدود
هاست اشتراکی 10 گیگ
14,000,000ریال سالانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
بیش از 50000
تعداد وبسایت ها
10
نوع هاست
اشتراکی
فضای هاست
10 GB
پهنای باند
نامحدود
هاست اشتراکی 20گیگ
27,000,000ریال سالانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
20
نوع هاست
اشتراکی
فضای هاست
20 GB
پهنای باند
نامحدود
هاست ابری 50 گیگ
6,000,000ریال ماهانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
نامحدود
نوع هاست
ابری
فضای هاست
50 GB
پهنای باند
نامحدود
هاست ابری 100 گیگ
12,000,000ریال ماهانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
نامحدود
نوع هاست
ابری
فضای هاست
50 GB
پهنای باند
نامحدود
هاست ابری 200 گیگ
23,500,000ریال ماهانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
نامحدود
نوع هاست
ابری
فضای هاست
200 GB
پهنای باند
نامحدود